Verksamhetsområden och tjänster

Vi arbetar såväl mot industri, den offentliga sektorn som mot privatpersoner. Våra olika verksamhetsområden rör villabyggnation, industrilokaler, kakel och klinker, mur och puts samt kakelugn och spis. Vi utför även om- och tillbyggnader, reparationsarbeten samt fastighetsservice.


Reparation, om och tillbyggnad (ROT-arbeten)

Av bostäder, industri och i den offentliga sektorn.


Villa

Uppför enfamiljshus i lösvirke. Trä, mur eller putsad fasad kan erbjudas. Alla arbeten utförs i egen regi förutom VVS och elarbeten där etablerade underentreprenörer anlitas. Klicka på respektive bild för förstoring


Industri

Nybyggnation, till- och ombyggnad.


Kakel och klinker

Vi har behörighet för våtrumsarbeten och alla arbeten utförs av egna murare och plattsättare med stor erfarenhet. Vi lägger mycket stor vikt vid underarbeten (under tätskiktet).


Mur och puts

Vi murar såväl grunder som fasader och utför även putsarbeten på fasader. Kakelugn och öppna spisar. Montering av kakelugn såväl nya som gamla. Vi utför även arbeten med köksspisar, murspisar och insatser.


Plattsättning

Vi på Byggentreprenad i Mönsterås AB har plattsättare som är erfarna, kompetenta och noggranna och vi utför arbeten i Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn.