window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-35104220-1');

BIM - Din lokala snickare & hantverkare i Kalmar

Söker du efter en snickare eller hantverkare i Kalmar? Vi utför Nybyggnation renovering, ombyggnation & tillbyggnation i Kalmar Vi jobbar med privatpersoner och mot industri samt den offentliga sektorn. Tydlighet är nyckeln. Vi vet att en rak kommunikation med såväl kunder som leverantörer samt ett tydligt, strukturerat arbetssätt är ett vinnande koncept. Av samma anledning arbetar vi på BIM på samma sätt i alla projekt. Det ska vara enkelt för oss alla, det är gynnsamt för samtliga parter. Arbetssätt 1. Kundbesök Vi bokar alltid ett kostnadsfritt kundbesök med kunden innan vi lämnar offert. Detta för att kunna göra en korrekt behovsanalys och således lämna en relevant offert med så väl uppskattade mängder som möjligt. 2. Offert Efter kundbesöket påbörjas offertarbetet. Normalt får du offert inom en till två veckor, lite beroende på hur stort projektet är. När vi sedan erhållit accept påbörjas planeringsarbetet och eventuella slutliga frågor reds ut. Vi tecknar ett tryggt avtal för båda parter och kommer överens om startdatum. 3. Genomförande Innan byggstart utförs en riskanalys och arbetsmiljöplan tas fram för projektet för att undvika potentiella problem. Bemanning enligt tidplan för respektive arbetsmoment görs för att optimera arbetet under kritiska moment. Projektet drivs sedan enligt tidplan med löpande avstämningar med kunden. 4. Projektavslut Efter projektets avslut besiktas utförda arbeten och en detaljerad faktura skickas enligt offert med redogörelse för eventuella tillkommande arbeten. Rot-avdrag Anlitar du oss som privatperson så är chanserna goda att du har rätt att göra rot-avdrag på arbetskostnaden. Exakt vilka regler som gäller för arbete utfört hos dig tar man enklast reda på hos skatteverket. Grundprincipen är i nuvarande stund att 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person och år, får man dra bort för arbete utfört i sin bostad. Oavsett sin egen ålder.

Läs mer
Läs mer
Söker du en snickare i Kalmar är vår kompetens din trygghet

Söker du en snickare i Kalmar är vår kompetens din trygghet

Ett gott praktiskt kunnande och erfarenhet lägger grunden för ett väl utfört arbete. Läs mer om våra behörigheter som byggnadsentreprenör.

Läs mer
Våra verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden

Vi jobbar mycket med renoveringar, ombyggnationer, till och nybyggnationen Har du ett hus eller lägenhet som du vill renovera så är vi din snickare i Kalmar. Vi arbetar såväl mot industri och den offentliga sektorn.

Läs mer

Referenser

Visa fler